Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 13, khóa XX

10-06-2021 07:20

Toàn cảnh hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 13, khóa XX

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào 25 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ, gồm: Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hỗ trợ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo nội dung Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Các nội dung trình tại Hội nghị lần này đều là những nội dung rất quan trọng, trong đó có 10 nội dung về kinh tế - xã hội sẽ trình tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV; xem xét, cho ý kiến đối với 06 chương trình, đề án nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; 02 nội dung về thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú bình và một số nội dung quan trọng khác cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định trước khi triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và vào cuộc tích cực của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan trong công tác chuyển đổi số của tỉnh. Một trong số đó là sự ra đời của "Ứng dụng công dân Thái Nguyên C-ThaiNguyen” (viết tắt của từ Citizen Thái Nguyên). Đây là một ứng dụng rất hữu ích, là nền tảng công dân số Thái Nguyên. Ứng dụng giúp cung cấp các chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công ích, hỗ trợ khẩn cấp và phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp ứng dụng để ngày một tối ưu hơn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, quảng bá để người dân, doanh nghiệp trong tỉnh biết đến và cài đặt ứng dụng. Giúp việc kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền ngày một dễ dàng hơn. Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu các đại biểu cài đặt ứng dụng “C-ThaiNguyen” trên điện thoại của mình.

Giao diện của ứng dụng C-ThaiNguyen trên smart phone

Đối với các nội dung trình tại Hội nghị, đồng chí đề nghị các đại biểu nêu rõ quan điểm, ý kiến đối với từng dự án, chương trình cụ thể, những nội dung cần quan tâm, lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện; nghiên cứu, cho ý kiến, đặc biệt là về các chỉ tiêu, mục tiêu và giải pháp thực hiện đã nêu tại các dự thảo để các cơ quan tham mưu giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét theo quy định. Trên tinh thần tập trung nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải, đảm bảo các dự án đầu tư phải bảo đảm có tính khả thi, hiệu quả, tác dụng lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Về 10 nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến trước khi chỉ đạo UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương; giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với 06 nội dung dự thảo chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng ý nội dung các dự thảo. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến theo quy định.

Đối với 02 nội dung về thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với đề nghị của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Thượng Đình; Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương. Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các thủ tục thành lập Cụm công nghiệp và lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp bảo đảm công khai, minh bạch, đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Đối với các nội dung khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương đối với đề nghị của các cơ quan tham mưu. Giao các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo theo quy trình, quy định.

 

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2940

Tổng truy cập: 2375189